Zmluvy 8/2012

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci august 2012:

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce medzi Obcou Šalgočka a Obcou Zemianske Sady (.pdf)