Zmluvy 07/2012

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci júl 2012:

Zmluva o pripojení medzi Obcou Šalgočka a firmou EXPREStech s.r.o. (.pdf)
Dohoda medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)
Zmluva o údržbe programového vybavenia (.pdf)