Správa z akcie „Vyčistime si Slovensko“ pri príležitosti Svetového dňa Zeme

Pretože sme sa ako obec zapojili do projektu „Vyčistime si Slovensko“ a zorganizovali sme v obci Deň zeme 21. 4. 2012 , deti aj dospelí vyčistili areál Šalgovského lesíka, ktorý je chráneným územím. Na MŽP sme poslali fotografie a krátku správu o akcii, tak sme sa dostali do zlosovania o ceny, kde sme vyhrali 2. miesto – voľné vstupenky pre 40 člennú skupinu do vybranej jaskyne na Slovenku. Tešíme sa úprimne z výhry, lebo tento náš skutok bol odmenený dvojnásobne a to dobrým pohostením od majiteľa lesíka MTV Invest s. r. o. a od MŽP.