Návrh VZN č. 4/2023 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene (.pdf)

Návrh VZN č. 4/2023 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene (.pdf)