Našu obec na sviatok Svätého Mikuláša navštívil sám Mikuláš a priviedol si spolu malých aj veľkých pomocníkov. Nedeľné popoludnie strávil prechádzkou po Šalgočke, na ktorej obdaroval všetky poslušné deti.

Počet foto v galérii: 72