Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 03.06.2020 – úplné znenie (.pdf)-2020-06-03

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - 03.06.2020 - úplné znenie (.pdf)-2020-06-03