Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022

Obec Šalgočka zverejňuje návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022.

Návrh rozpočtu obce Šalgočka na rok 2020 – 2022 (.xlsx)