Zápisnica z volieb do Európskeho parlamentu 2019 (.pdf)

Zápisnica z volieb do Európskeho parlamentu 2019 (.pdf)