Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 09.03.2018. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi.

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč (.pdf)