Rozpočet obce Šalgočka na rok 2017 – časť výdavky (.pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2017 - časť výdavky (.pdf)