Rozpočet obce Šalgočka na rok 2015 – časť príjmy (.pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2015 - časť príjmy (.pdf)