Farské oznamy od 15. do 22. júna 2014

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre Nedeľu Slávnosti Najsvätejšej Trojice od 15. do 22. júna 2014:

Farské oznamy od 15. do 22. júna 2014 (.pdf)