Farské oznamy od 8. do 15. júna 2014

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre Nedeľu zoslania Ducha Svätého od 8. do 15. júna 2014:

Farské oznamy od 8. do 15. júna 2014 (.pdf)