Faktúry 9/2011

Obec Šalgočka v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje prijaté faktúry za mesiac september 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúra 129/2011 (.pdf)