Internetová stránka obce Šalgočka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zoznam objednávok 2012

Obec Šalgočka zverejňuje zoznam objednávok za rok 2012.

DodávateľPredmetSuma vrátane DPHDátum vyhotoveniaPoznámky
Duba Jozef - kominárstvo, Veľká Mača, IČO 40215989čistenie komína, revízna prehliadka24.812.3.2012súvisí s DF 42/2012