Internetová stránka obce Šalgočka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zoznam faktúr 2022

Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2022:

Poradové čísloVariabilný symbolNázov partneraIČOPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhradySuma faktúry vr. DPH
20220001870000220155SOMO-Jozef Peťovský33431256BoZP09.09.202223.09.2022180
20220001860002334493Lindström, s. r. o.,35742364prenájom rohoží14.09.202214.10.202220.57
20220001850442041925Edenred31328695nakreditovanie karty06.09.202206.09.2022279.29
20220001842220105967InterNETmania SK s.r.o.50462164tonery12.09.202226.09.2022157.32
20220001830000382022BAB Poradenstvo, s. r. o.,44021267civilná ochrana, krízové riadenie 3Q/2209.09.202230.09.2022250
20220001820202200770JRK Slovensko, s. r. o.50530950mesačný poplatok ELWIS10.09.202224.09.202296
20220001816120221345KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644ukladanie odpadu 08/202205.09.202205.10.2022210.28
20220001806220221079KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644vývoz 120L, komunálny odpad05.09.202205.10.2022198.24
20220001798414792958SPP35815256elektrina OcÚ06.09.202221.09.202212.09.2022129.16
20220001788414792959SPP35815256elektrina VO06.09.202221.09.202212.09.2022206.83
20220001770020220093OLAH-PROS14066262oprava stoja08.09.202218.09.202212.09.202263.5
20220001760247749112Orange Slovensko,a.s.,35697270mobilné služby05.09.202219.09.202212.09.202212.24
20220001758312809204Slovak Telekom a.s.,35763469telekomunikačné služby01.09.202219.09.202212.09.202219.99
20220001740220100190JURA audit s. r. o.36237213overenie účtovnej závierky za rok 202105.09.202220.09.202212.09.2022500
20220001738678669537SPP35815256elektrina DS01.09.202216.09.202212.09.202247
20220001728678669536SPP35815256elektrina TJ01.09.202216.09.202212.09.202217
20220001710002012128Tlapnet SK, a. s.05239160internet09/202201.09.202215.09.202212.09.202223.6
20220001702022101273Ján Volf11785250školské potreby pre 1. ročník24.08.202207.09.202226.08.202287.85
20220001690002325069Lindström, s. r. o.,35742364prenájom rohoží17.08.202216.09.202212.09.202219.8
20220001680000712022Majka Vincent30109361vývoz žumpy10.08.202228.08.202222.08.202284
20220001670000082022A-Z Garden - Tibor Kišš43134203starostlivosť o závlahu07.08.202214.08.2022150
20220001666120221190KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644ukladanie odpadu04.08.202203.09.202222.08.2022232.04
20220001656220220923KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644vývoz 120L nádoby na KO01.08.202201.09.2022210.78
20220001640000001422Marek Nagy50540904bojler KD05.08.202219.08.202215.08.2022640
20220001630247749112Orange Slovensko,a.s.,35697270mobilné služby06.08.202220.08.202215.08.202211.06
20220001628403103714SPP35815256elektrina VO04.08.202219.08.202215.08.2022129.64
20220001618403103715SPP35815256elektrina VO04.08.202219.08.202215.08.2022184.1
20220001608310966786Slovak Telekom a.s.,35763469telekom.služby01.08.202218.08.202215.08.202219.99
20220001590442036300Ticket Sevice, s. r. o.52005551nadred.karty02.08.202202.08.2022297.29
20220001580002012128Tlapnet SK, a. s.05239160internet 08/202201.08.202215.08.202215.08.202223.6
20220001570202200680JRK Slovensko, s. r. o.50530950služby ELWIS 08/202203.08.202217.08.202215.08.202296
20220001568649621566SPP35815256elektrina DS01.08.202215.08.202215.08.202247
20220001558649621565SPP35815256elektrina TJ02.08.202215.08.202215.08.202217
20220001540000062022PKM Group s. r. o.51634171trenne upravy park, kostol, kompostov.28.07.202211.08.202208.09.20224156
20220001530002022004Ing. Viera KARÁDYOVÁ34619038vyraďovacie konanie registratúrnych z.22.07.202205.08.202201.08.2022800
20220001520002316269Lindström, s. r. o.,35742364prenájom rohoží20.07.202219.08.202215.08.202219.8
20220001510220600069RM - S Market o.c.p., a.s.35799072poplatok za vedenie účtu CP12.07.202231.07.202225.07.202271.64
20220001508231052852Západosl.vodáren. spoločnosť36550949vodné DS30.06.202226.07.202225.07.202214.57
20220001498231052851Západosl.vodáren. spoločnosť36550949vodné OcÚ30.06.202226.07.202225.07.202227.85
20220001488231052830Západosl.vodáren. spoločnosť36550949vodné TJ30.06.202226.07.202225.07.20226.59
20220001470002022074Komingstav s. r. o.44758367technický dozor13.07.202220.07.202219.07.20221080
20220001460000220094SOMO-Jozef Peťovský33431256technik PO a BOZP23.06.202207.07.202213.07.2022180
20220001456220220797KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644vývoz komun.odpad06.07.202205.08.202201.08.2022220.68
20220001446220220838KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644odpad KD07.07.202206.08.202201.08.202224.67
20220001436120221014KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644uklad.opdadu07.07.202206.08.202201.08.2022332.2
20220001428403091208SPP35815256elektrinaVO06.07.202221.07.202215.07.2022174.6
20220001418403091207SPP35815256elektrina OcÚ06.07.202221.07.202219.07.2022135.92
20220001400904059368Jaboltron31645976bezp.sim mp09.07.202219.07.202215.07.202210.76
20220001390442032425Ticket Sevice, s. r. o.52005551nakreditovanie karty07.07.202207.07.2022306.29
20220001380002012128Tlapnet SK, a. s.05239160internte01.07.202215.07.202215.07.202223.6
20220001370020220020Roman Bako44928734bukové parkety KD22.06.202206.07.202213.07.2022725.8
20220001360010220005Marek Šesták41186257montaž lexanového prístrešku06.07.202220.07.202213.07.20221800
20220001350247749112Orange Slovensko,a.s.,35697270mobil.služby06.07.202220.07.202215.07.202211.06
20220001348688302027SPP35815256elektrina01.07.202215.07.202213.07.202247
20220001338688302026SPP35815256elektrina TJ01.07.202215.07.202213.07.202217
20220001320202200590JRK Slovensko, s. r. o.50530950mesačný poplatok ELWIS 07/202204.07.202218.07.202215.07.202296
202200013100020222693MH36790095IT služby 01-06/202204.07.202218.07.202215.07.20221011
20220001308309091108Slovak Telekom a.s.,35763469telektom.služby01.07.202218.07.202215.07.202220.42
20220001290000102022Dušan Mesároš41591887odstranenie havarijneho stavu v KD24.06.202207.07.202201.07.20222485
20220001280020222340Patrik Chovanec48087254zrkadlo obdĺžnikové29.06.202213.07.202201.07.2022169
20220001270000032022Marián Hubinák GURMÁN40896536občerstvenie Družovný deň obcí25.06.202209.07.202206.07.2022237
20220001260000262022ZMO,Jaslovské Bohunice31826385pracovná cesta starostka24.06.202208.07.202227.06.2022490
20220001250026605450Lindström, s. r. o.,35742364prenájom rohoží22.06.202222.07.202215.07.202219.8
20220001240002022042Károly Ladislav COLOR PRINT17594472reklamné predmeta na dni obce 202222.06.202229.06.202224.06.2022134.64
20220001230020227069Alphabet project s. r. o.54124191projekt-nadácia Ponits17.06.202227.06.202224.06.2022200
20220001220000582022Jozef Šípka44798199VZ - elektroinš.práce15.06.202229.06.202224.06.2022101.82
20220001210000212022BAB Poradenstvo, s. r. o.,44021267CO 2.stvrtrok 202212.06.202230.06.202227.06.2022250
20220001208403079740SPP35815256elektirnaOcÚ06.06.202221.06.202221.06.2022136.68
20220001198403079741SPP35815256elektrina VO 5/202206.06.202221.06.202221.06.2022193.72
20220001186120220776KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644uklad.odpadu 5/202208.06.202201.07.202227.06.2022443.24
20220001176220220638KOMPLEX-záujmové združenie31870007odpad KD03.06.202203.07.202227.06.202222.43
20220001166220220611KOMPLEX-záujmové združenie31870007vývoz 120L01.06.202201.07.202227.06.2022317.16
20220001150010220004Marek Šesták41186257prístrešok KS07.06.202221.06.202208.06.20229550
20220001140202200504JRK Slovensko, s. r. o.50530950ELWIS 06/202207.06.202221.06.202221.06.202296
20220001132668845077Orange Slovensko,a.s.,35697270tel.služby06.06.202220.06.202221.06.202214.3
20220001120442026064Ticket Sevice, s. r. o.52005551nakreditovanie straovacej karty01.06.202201.06.202201.06.2022396.29
20220001110002012128Tlapnet SK, a. s.05239160internet01.06.202215.06.202210.06.202223.6
20220001108307233689Slovak Telekom a.s.,35763469tel.služby01.06.202220.06.202221.06.202219.99
20220001098678578491SPP35815256elektrina 06/202201.06.202215.06.202210.06.202247
20220001088678578490SPP35815256elektrina 06/202201.06.202216.06.202210.06.202217
20220001070202200468JRK Slovensko, s. r. o.50530950služby Elwis31.05.202214.06.202210.06.202249.06
20220001060002022006RAJ ATRAKCIÍ, s. r. o.52422593nafukovacie atrakcie MDD30.05.202206.06.202206.06.2022591.1
20220001050000042022Miriam Mihaliková40506835keramické tvorivé dielne, MDD30.05.202214.06.202230.05.2022239
20220001040000072022Stanislav Balázs54527376hudobno-zábavný koncert28.05.202201.06.202230.05.2022690
20220001030120220016Roses Company s.r.o.50576674gravírovanie11.05.202225.05.202230.05.202224
20220001020002296777Lindström, s. r. o.,35742364prenájom rohoži25.05.202224.06.202224.06.202219.8
20220001010020220042AXATEM Projekt s. r. o.,48293334izolácia KD19.04.202224.04.202231.05.20229961.44
20220001000000148422Umelecké potreby41243277sada farieb na tvár18.05.202230.05.202216.05.202224.45
20220000992202200080MAXNETWORK, s. r. o.,36250481kamera10.05.202224.05.202217.05.2022473.02
20220000988403067986SPP35815256elektrina 04/2022, OcÚ04.05.202219.05.202217.05.2022131.72
20220000978403067987SPP35815256elektrina04/2022, VO04.05.202219.05.202217.05.2022215.45
20220000960202200406JRK Slovensko, s. r. o.50530950mes.poplatok ELWIS 05/202207.05.202221.05.202217.05.202296
20220000956120220646KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644ukladanie odpadu04.05.202203.06.202230.05.2022320.88
20220000946220220537KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644vývoz na cintoríne04.05.202203.06.202217.05.202228.15
20220000936220220476KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644vývoz 120 L nádob02.05.202201.06.202230.05.2022212.76
20220000920247749112Orange Slovensko,a.s.,35697270tel.služby05.05.202220.05.202217.05.202214.36
20220000912202200077MAXNETWORK, s. r. o.,36250481servis kamier06.05.202220.05.202217.05.2022101.45
20220000900002200127D&D Company, s. r. o.44541562čistenie komínov02.05.202216.05.202211.05.202249.2
20220000890010220003Marek Šesták41186257KD strecha03.05.202217.05.202204.05.202222070
20220000880002012128Tlapnet SK, a. s.05239160internet 05/202201.05.202215.05.202211.05.202223.6
20220000878305378512Slovak Telekom a.s.,35763469tel.služby 05/202201.05.202218.05.202211.05.202220.3
20220000868668889655SPP35815256elektrina 5/202201.05.202216.05.202211.05.202247
20220000858668889654SPP35815256elektrina01.05.202216.05.202211.05.202217
20220000840442020195Ticket Sevice, s. r. o.52005551nakreditovanie karty29.05.202229.05.202201.05.2022272.89
20220000830000220015DEFI Trade, s. r. o.46801383ceny varenie guláša21.04.202205.05.202229.04.2022174
20220000820002287901Lindström, s. r. o.,35742364prenájom rohoží27.04.202227.05.202217.05.202219.8
20220000810020220052CGE SYSTEMS50184652pracovná obuv22.04.202206.05.202227.04.2022116.5
20220000800000272022Majka Vincent30109361VZ-práce nakladačom04.04.202222.04.202222.04.202296
20220000790323100240Západosl.vodáren. spoločnosť36550949vodné OcÚ, 01-4/202231.03.202222.04.202219.04.202214.26
20220000788231013252Západosl.vodáren. spoločnosť36550949vodné TJ 1-4/202231.03.202222.04.202219.04.20221.3
20220000771022115491WebSuport36421928The hosting11.04.202225.04.202204.04.202272.43
20220000760202200320JRK Slovensko, s. r. o.50530950mesačný poplatok ELWIS11.04.202225.04.202219.04.2022132
20220000750200043713Jaboltron31645976bezp.sim MP09.04.202219.04.202219.04.202210.76
20220000746120220473KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644uklad.odpadu 03/202205.04.202205.05.202228.04.2022228.42
20220000736220220344KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644vývoz 120 L nádob04.04.202204.05.202208.04.2022216.72
20220000728414773107SPP35815256elektrina05.04.202220.04.202208.04.2022249.9
20220000718414773106SPP35815256elektrina05.04.202220.04.202208.04.2022141.47
20220000690442016792Edenred31328695nakreditovanie karty06.04.202206.04.202204.04.2022338
20220000682203000069RM - S Market o.c.p., a.s.35799072poplatok za vedenie CP01.04.202220.04.202208.04.202271.64
20220000670247749112Orange Slovensko,a.s.,35697270tel.služby05.04.202220.04.202208.04.202214.3
20220000668303524090Slovak Telekom a.s.,35763469telek.služby01.04.202219.04.202208.04.202220.52
20220000650000062022Miroslav Šimka - LESPRE44373988drvenie biologicky rouložiteľ.odpadu04.04.202218.04.202208.04.2022500
20220000648688217354SPP35815256elektrina 04/202201.04.202219.04.202208.04.202247
20220000638688217353SPP35815256elektrina 04/2022, TJ01.04.202219.04.202208.04.202217
20220000620002012128Tlapnet SK, a. s.05239160internet 04/202204.04.202215.04.202208.04.202223.6
20220000610002278490Lindström, s. r. o.,35742364pren.rohož30.03.202229.04.202208.04.202219.8
20220000600001151459OSLAVAN SLOVAKIA s. r. o.36316717pletivo ochranné01.04.202215.04.202205.04.202271.2
20220000590002203120ADLER Plus, s. r. o.,50199838nadstavenie okien a vchodových dverí30.03.202206.04.202208.04.2022174
20220000580000220030SOMO-Jozef Peťovský33431256BOZP 1.Q/202225.03.202208.04.202230.03.2022216
20220000571020220008AB s. r. o.50640780prenájom salónika28.03.202211.04.202229.03.2022242.45
20220000560000202022Majka Vincent30109361práce s nakladačom22.03.202209.04.202230.03.2022168
20220000550000072022Ing. František Hontvári50205421znalecký posudok 7/202217.03.202231.03.202224.03.202280.85
20220000540000062022Ing. František Hontvári50205421znalecký posudok15.03.202229.03.202224.03.202295.37
20220000530020220063Správa a údržba ciest TTSK37847783nájom za pozemok10.03.202224.03.202224.03.2022294.09
20220000520000220016SOMO-Jozef Peťovský33431256kontrola pož.vodovodov15.03.202229.03.202224.03.2022115.2
20220000512221101985SOZA00178454licencia14.03.202229.03.202224.03.202220.4
20220000502220102007InterNETmania SK s.r.o.50462164tonery15.03.202229.03.202224.03.2022272.9
20220000490102285249WebSuport36421928salgocka.sk (. sk doména )15.03.202229.03.202209.03.202215.59
20220000480002262022OLYMP ERBY s.r.o52365921vlajky09.03.202224.03.202222.04.2022576.61
20220000470320220054OPŽP SK, s. r. o.43775471zriadenie malej komostárne14.03.202228.03.202224.03.2022660
20220000460442012551Ticket Sevice, s. r. o.52005551nakreditovanie karty Edenred09.03.202209.03.202208.03.2022284.38
20220000450202200125JRK Slovensko, s. r. o.50530950služby ELWIS 02/202208.03.202222.03.202209.03.2022132
20220000448419636825SPP35815256elektrina 02/202204.03.202221.03.202221.03.2022252.53
20220000438419636824SPP35815256elektrina 02/202204.03.202221.03.202221.03.2022116.59
20220000420202200195JRK Slovensko, s. r. o.50530950služby ELWIS 03/202208.03.202222.03.202221.03.2022132
20220000416120220294KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644ukladanie odpadu03.03.202201.04.202230.03.2022215.04
20220000406220220198KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644vývoz 120 L nádob02.03.202201.04.202230.03.2022206.16
20220000390247749112Orange Slovensko,a.s.,35697270mobil. služba05.03.202220.03.202224.03.202213.3
20220000380000042022BAB Poradenstvo, s. r. o.,44021267dokumentácia CO03.03.202221.03.202224.03.2022250
20220000378301664712Slovak Telekom a.s.,35763469telekom. služby01.03.202218.03.202214.03.202219.99
20220000360002269105Lindström, s. r. o.,35742364prenájom rohoží02.03.202201.04.202230.03.202214.41
20220000358620439696SPP35815256elektrina 03/2022, TJ01.03.202215.03.202214.03.202217
20220000348620439697SPP35815256elektrina 03/2022, DS01.03.202215.03.202214.03.202247
20220000330000224222Exprestech s. r. o.,36719412internet 03/202201.03.202215.03.202214.03.202223.6
20220000320022020020MAXNETWORK, s. r. o.,36250481stiah.kamer. záznamu21.02.202207.03.202223.02.202231.92
20220000310000000322Marek Nagy50540904bojler09.02.202223.02.202215.07.20221201.3
20220000300221600055SOZA00178454nárok SOZA v dohod.výške14.02.202201.03.202223.02.2022280.8
20220000292221100237SOZA00178454licencia na verejné používanie14.02.202201.03.202223.02.202212
20220000280002302022Jozef Šípka44798199oprava verejného osvetlenia15.02.202201.03.202223.02.2022603.36
20220000270002202066SLOVGRAM17310598zvukovo-obraz. záznam-verejný roz.202209.02.202202.03.202223.02.202238.4
20220000268417199027SPP35815256elektrina 01/202204.02.202221.02.202215.02.2022298.68
20220000258417199026SPP35815256elektrina 01/202204.02.202221.02.202215.02.2022143.62
20220000240442006153Edenred31328695nakrditovanie karty Edenred03.02.202203.02.202202.02.2022184.8
20220000230247749112Orange Slovensko,a.s.,35697270mobil. služba05.02.202220.02.202207.02.202213.36
20220000226120220089KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644uklad.odpadu 01/202202.02.202204.03.202223.02.2022236.74
20220000216220220016KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644vývoz 120L nádoby31.01.202202.03.202223.02.2022212.1
202200002000020220223MH36790095previerka OOU03.02.202217.02.202207.02.202284
20220000198299151040Slovak Telekom a.s.,35763469telef.služby01.02.202218.02.202207.02.202219.99
20220000180002260010Lindström, s. r. o.,35742364prenájom rohoží02.02.202204.03.202223.02.202219.8
20220000178639764162SPP35815256elektrina 02/202201.02.202215.02.202207.02.202217
20220000168639764163SPP35815256elektrina2/202201.02.202215.02.202207.02.202247
20220000150000222157Exprestech s. r. o.,36719412internet 02/202201.02.202215.02.202207.02.202223.6
20220000140202206203ESET, spol. s. r. o.31333532licencia internte security26.01.202209.02.202202.02.202250.33
202200001300020220103MH36790095stolný switch TP-Link LS1005G25.01.202208.02.202202.02.202222.8
20220000120000072022Jozef Šípka44798199demontáž ozdôb25.01.202208.02.202202.02.2022360
20220000113510794000SSE36403008plyn 202212.01.202215.12.202212.09.20221567.5
20220000108668768074SPP35815256elektrina kamery12.01.202226.01.202219.01.202217
20220000098668768075SPP35815256elektrina kamery12.01.202226.01.202219.01.202247
20220000088497624666SPP35815256elektrina kamery13.01.202227.01.202219.01.202275.44
20220000070020220001OLAH-PROS14066262prac.naradie11.01.202221.01.202219.01.202259
20220000063510794005SSE36403008plyn - nedoplatok12.01.202226.01.202219.01.2022199.76
20220000050442001884Edenred31328695poplatok za vydanie karty Edenred11.01.202211.01.202204.01.20222.4
20220000040247749112Orange Slovensko,a.s.,35697270tel.služby05.01.202220.01.202211.01.202213.3
20220000030202200038JRK Slovensko, s. r. o.50530950služby ELWIS 01/202204.01.202218.01.202211.01.2022132
20220000020002022001Pavol Halanda40351467licencia za program Orfeus - cintorín02.01.202217.01.202211.01.202265
20220000010000220063Exprestech s. r. o.,36719412internet 1/202201.01.202215.01.202211.01.202223.6