Elektronizácia hlásení do centrálneho registra hospodárskych zvierat

Vážení chovatelia, na základe elektronizácie služieb CRHZ bude V budúcnosti umožnená iba elektronická komunikácia medzi chovateľmi hospodárskych zvierat a GRHZ. Komunikácia bude prebiehať pomocou prístupových údajov do modulu Prístup farmára. Farmári, ktorí nemajú Prístup farmára si ho musia bezplatne zriadiť a zaslať Žiadosť Plemenárskym Službám SR, š.p.

Celá elektronická komunikácia v danom module je bezplatná a samotné hlásenia je možné vytvoriť‘ a odoslať len cez webovú aplikáciu bez nutnosti inštalovania akýchkoľvek iných programov. Veľkou výhodou je okamžitá kontrola a validácia zadávaných údajov a teda eliminovanie možnosti chýb pri vytváraní hlásení. V neposlednom rade je výhodou ušetrenie financií za poštovné.

Elektronizácia hlásení do centrálneho registra hospodárskych zvierat – úplné znenie (.pdf)