Farské oznamy od 2. do 9. júna 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 9. júna 2024.

Deň Lit. kalendár Miesto, čas Úmysel svätej omše
Ne 

2.6.

9. nedeľa Cez rok Dvorníky 7:30 † manžel Pavol Magula, rodičia, svokrovci a ostat. rodina
Bojničky 9:00 † rodičia Jozef a Terézia Čičoví a st. rod. z o. s.
Šalgočka 9:00 † sest. Stanislava, rodič. Košťányoví, Nemečkoví a Čahojoví
Zem.Sady 10:30 1. sv. prijímanie – za farníkov, zvlášť za prvoprijímajúce deti
Dvorníky 10:30 za farníkov
Po 3.6.
sv.Karol Lwanga a spol. muč. sp. Bojničky 18:00 † Felicia, Milan, Jozef Huteroví a Jozef a Darina Čičoví
Ut 4.6.   Dvorníky 18:00 starí rodičia Farkašoví
St 5.6. sv. Bonifáca, biskupa a muč. spom. Zem.Sady 18:00 † starí rodičia Peter a Anna Drápaloví ateta Magdaléna
Št 6.6.   Bojničky 18:00 † dcéra Andrea Dlhošová
Pi 7.6. Najsv. Srdce Ježišovo, sláv. Dvorníky 18:00 † Ján Sloboda (1. výr.) a Helena Slobodová (10. výr.)
So 8.6.  Nepoškv. Srdce Panny Márie, sp. Dvorníky 18:00 † Milan Polakovič (2. výr.)
Ne 

9.6.

10. nedeľa Cez rok Dvorníky 07:30 za duše v očistci
Bojničky 09:00 † rodičia Liškoví a celá rodina
Šalgočka 09:00 † manžel Alexander Petrovský a celá † rodina
Zem.Sady 10:30 † manžel a otec Ladislav, syn Ľubomír Donáthoví, bratia a švagriné
Dvorníky 10:30 † rodičia Orthoví a Kalužoví a starí rodičia
  • Veľká vďaka patrí všetkým vám, ktorí ste pomohli pri slávení Božieho tela a pri procesii. Rodinám, ktoré pripravili oltáriky, hasičom za pomoc pri organizovaní dopravy, miništrantom, deťom, ale i všetkým vám za spoločné slávenie.
  • Dnes sa koná posledná zbierka na dvornický organ.
  • Spoveď k prvému piatku: BOJNIČKY: pondelok 17:00-18:00 a štvrtok 16:45-18:00 + adorácia. DVORNÍKY: utorok 16:45-18:00; piatok 16:45-18:00 + adorácia. ŠALGOČKA: streda 15:30-16:30 + adorácia, ZEMIANSKE SADY: streda 16:30-18:00 + adorácia. Zároveňna tento prvý piatok v mesiaci, na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho, po sv. omši bude odprosujúca pobožnosť, kde môžeme získať úplné odpustky.
  • V nedeľu v Dvorníkoch o 10:30 bude detská sv. omša.
  • Denný stacionár v Dolnej Strede ponúka miesta pre deti, mládež aj dospelých so zdravotným postihnutím.
  • Noc kostolov na Katarínke 7.6.
  • Deň otvorených sverí v komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci 15.6. O všetkých 3 akciách viac na fb farnosti a výveskách.
  • Myšlienka na týždeň: „Bol tam človek s vyschnutou rukou a veľa ľudí s vyschnutým srdcom. Ruka sa dá uzdraviť. Srdce treba oživiť. Príď DUCHU  SVÄTÝ A OŽIV NAŠE SRDCIA. Nádhernú OŽIVOVACIU NEDEĽU, moji milovaní.“ Marián Bublinec