Farské oznamy od 12. do 19. mája 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 12. do 19. mája 2024.

Deň Lit. kalendár Miesto, čas Úmysel svätej omše
Ne 

12.5.

7. veľkonočná nedeľa Dvorníky 7:30 za duše v očistci
Bojničky 9:00 † rodičia Štefana Mária Prosmanoví, brat Luboš a st. rodičia
Šalgočka 9:00 † rodičia Klára a Juraj Kiššoví
Zem.Sady 10:30 poďak.za zdravie a Božiu pomoc pri 90.narod. Ľudmily Vaškovej
Dvorníky 10:30 † rodičia Juríčkoví a Hrotkoví a ich deti
Po 13.5.
Panny Márie Fatimskej, ľub. spom. Bojničky 18:00 † rodičia Mihálikoví a Švecoví
Ut 14.5.  sv. Mateja, apoštola, sviatok Dvorníky 18:00 † Peter Mesároš
St 15.5.   Zem.Sady 18:00 † manželka a matka Paulína Grmanová
Št 16.5. sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka Bojničky 18:00 † rodičia Bohelkoví a Moravcoví, švagor Dušan a Vlado a celá rodina
Pi 17.5.   Dvorníky 18:00 † Anna Kollárová
So 18.5.   Bojničky 18:00 † rodičia Michal a Mária Ondrejičokoví
Ne 

19.5.

Zoslanie Ducha Svätého Dvorníky 07:30 za rodinu Kyselovú, za vieru, nádej, lásku a spásu duší
Zem.Sady 09:00 † manžel a otec Jozef Chrápek a celá † rodina
Šalgočka 09:00 † rodičia Emília a Rudolf Košťányoví a sestra Marta
Bojničky 10:30 1. sv. prijímanie – za farníkov, zvlášť za prvoprijímajúce deti
Dvorníky 10:30 † Vladimír a Mária Koboroví
  • Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá.
  • Rodinné spoločenstvo Fatima pod záštitou KBS pozýva13. mája, v deň výročia zjavení Panny Márie vo Fatime, na modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. My by sme sa zapojili modlitbou sv. ruženca pol hodinu pred sv. omšou, teda o 17:30 v Bojničkách. Srdečne pozývam najmä prvoprijímajúce deti a ich rodičov, ale samozrejme i ostatných.
  • V piatok po sv. omši bude hodinová adorácia doprevádzaná gitarovými piesňami.
  • Budúci týždeň bude v Bojničkách 1. sv. prijímanie. Preto sv. omša bude o 10:30 a v Zemianskych Sadoch o 9:00. Spoveď detí a rodičov pred 1.sv. prijímaním bude v Bojničkách v sobotu 18.5. od 16:00 hod.
  • Myšlienka na týždeň:“Je to čierne a klope to na dvere. Čo je to? Naša ružová budúcnosť… No nebojme sa. On nás nenechá ako siroty. Bude s nami a bude v nás. Čokoľvek nám zaklope na dvere, nemusíme sa báť. Nádhernú NEBOJÁCNU nedeľu, moji milovaní. Marián Bublinec