Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorý budú voliť  vo voľbách Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú 8. júna 2024 mimo svojho trvalého bydliska môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • elektronicky a listinne najneskôr do 22. mája 2024. Listinná žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená.
  • osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 7. júna 2024).
  • e – mailom: obecnyurad@salgocka.sk
  • poštou alebo osobne na adresu: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135.