Veľkonočné sviatky 2024

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2024 Vám želá starostka obce Helena Mesárošová, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Šalgočka.