Verejná vyhláška – žiadosť o doručenie zásielky na meno Patrícia Klemenschichová

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov žiada o doručenie zásielky č. ORPZ-GA-OPP1-2024/001922-205 verejnou vyhláškou na meno Patrícia Klemenschichová, nakoľko menovaná je prihlásená na obec Šalgočka.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante odbor poriadkovej polície oddelenie dokladov Vám ako zákonnému zástupcovi oznamuje, že na oddelenie dokladov bol doručený občiansky preukaz bez podoby tváre, ktorý bol vydaný osobe Lilien Budiašová. Občiansky preukaz bez podoby tváre si môžete prevziať na oddelení dokladov.

Verejná vyhláška – žiadosť o doručenie zásielky na meno Patrícia Klemenschichová (.pdf)