Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Obec Šalgočka zverejňuje Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023 (.pdf)