PF 2024

Veselé Vianoce  a šťastný Nový rok 2024 praje starostka obce, obecné zastupiteľstvo,  zamestnanci obecného úradu obce Šalgočka

Lásky, šťastia hodiny

 v kruhu svojej rodiny,

užite si spoločne,

krásne sviatky vianočné.