Oznámenie o uložení listovej zásielky – Otak Hanna

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú doporučenú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 09.12.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Otak Hanna (.pdf)