Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – rodina Klemensichová

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 20. 11. 2023: Róbert Klemensich, 08.05.1964, Šalgočka 7, Daniela Klemensichová, 11.10.2005, Šalgočka 7, Irena Klemensichová, 11.09.1969, Šalgočka 7, Patrícia Klemensichová, 30.03.1996, Šalgočka 7, Soňa Klemensichová, 03.03.1989, Šalgočka 7.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Šalgočka.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – rodina Klemensichová (.pdf)