Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Lilien Budiašová

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 20. 11. 2023 Lilien Budiašová, 24.06.2019, Šalgočka 7 

Miestom nového trvalého pobytu je  obec Šalgočka.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Lilien Budiašová (.pdf)