Farské oznamy od 1. do 8. októbra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 1. do 8. októbra 2023.

Deň Lit. kalendár Miesto, čas Úmysel svätej omše
Ne 1.10. 26. nedeľa Cez rok Dvorníky 07:30 za duše v očistci
Bojničky 9:00 † manžel Vladimír, rodičia Pavelkoví a švagor Marián
Šalgočka 9:00 † matka Jozefína a manžel Juraj
Dvorníky 10:30  † Ján a Mária Reizingeroví
Zem.Sady 10:30  † rodičia Šulákoví, Kollároví a manžel Jozef Kollár
Po 2.10.
Svätých anjelov strážcov, spomienka Bojničky 18:00 † Genovena Skalická a Anna Zmijovaká
Ut 3.10.   Dvorníky 18:00 † rodičia z oboch strán – Adámikoví a Vaškoví
St 4.10. sv. Františka Assiského, spomienka Zem.Sady 18:00 za živých a † ruženčiarov a ruženčiarky u pani Kostkovej
Št 5.10. sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľub. spom. Bojničky 18:00 za zdravie pre Cilku a Vierku
Pi 6.10.      sv. omša nebude
So 7.10. Ružencovej Panny Márie, spomienka    sv. omša nebude
Ne 8.10. 27. nedeľa Cez rok  Dvorníky 07:30 † rodičia Helena a Jozef  Remenároví a starí rodičia
Bojničky 09:00 † manžel Miloš Izakovič a rodičia z oboch strán
Šalgočka 09:00 Poďakovanie za 85. rokov života a prosba o Božiu pomoc
Zem.Sady 10:30 HODOVÁ SLÁVNOSŤ

za živých  a † dobrodincov chrámu

Dvorníky 10:30 † manžel  Jozef Mikulášik
 • Zemianska Sady: Podielové knihy a Pútnika svätovojtešského si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Členské na budúci rok je 10€. V prípade, že členovia pomreli, alebo si už neželáte dostávať podielové knihy, oznámte to v sakristii.
 • Prvopiatkový týždeň:
  BOJNIČKY: pondelok 17:00 – 18:00 a štvrtok 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA
  !DVORNÍKY: utorok 16:15 – 18:00 + ADORÁCIA!
  ŠALGOČKA: streda 15:30 – 16:30 + ADORÁCIA
  ZEMIANSKE SADY: streda 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA
 • Vo farnosti máme v tomto období hody vo viacerých kostoloch, preto i pri tejto príležitosti pozývame na koncert Maroša Banga v kostole Ružencovej Panny Márie v Zemianskych Sadoch 15. októbra o 16:00 hod.
 • Myšlienka na týždeň:Prišiel k prvému synovi. Mohol si ho dať zavolať. Ale otec ide a osobne prosí. Keď budeme počuť Otcov hlas, nezatvrdzujme si srdcia. Požehnanú NEZATVRDENÚ nedeľu, moji milovaníMarián Bublinec