Nový pomer výmeny starého oleja za nový olej – leto 2023

Obec Šalgočka v spolupráci so spoločnosťou MEROCO, a.s. oznamujú občanom, že nový pomer výmeny starého kuchynského oleja za nový olej je 3:1. Pôvodný pomer bol 6:1. Olej je možné odovzdávať na Obecnom úrade v každý pracovný deň počas úradných hodín od 8:00 do 15:00.