Farské oznamy od 17. do 23. apríla 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. apríla 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
17.04.
  Bojničky
14:00
Pohrebná sv. omša
Dvorníky
14:00
Pohrebná sv. omša
Bojničky
18:00
† rodičia Jozef a Magdaléna Nikodemoví a s.r.
Ut
18.04.
  Dvorníky
14:30
Pohrebná sv. omša
Dvorníky
18:00
† Peter a Margita Tessenyioví
St
19.04.
  Zemianske
Sady
18:00
† rodičia František a Hedviga Masároví a  † sestra Monika
Št
20.04.
  Bojničky
18:00
† rodičia Ľudovít a Emília Hlavačoví a s.r.z.o.s.
Pi
21.04.
  Dvorníky
18:00
† matka Anna Kollárová
So
22.04.
  Dvorníky
18:00
† rodičia a † členovia rodiny
Ne
23.04.
3. veľkonočná nedeľa  Dvorníky
07:30
† František a Eva Blahutiakoví a s.r.z.o.s.
Bojničky
09:00
Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Táčovskú 
Šalgočka
09:00
† rodičia Anna a Ambróz Mošathoví
Dvorníky
10:30
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
Zemianske
Sady
10:30
† otec Štefan Blšták, svokra Mária Ščasná a s.r.z.o.s.
  • KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: dnešná nedeľa 15:00 farský chrám Dvorníky. Srdečne ste všetci pozvaní vytvoriť jedno farské spoločenstvo modlitby.
  • EKONOMICKÝ STAV FARNOSTI: dovolím si vás informovať za mesiac marec: VÝDAJE – 2125,- (zálohová platba plyn a elektrina, splátka za stavbu fary, telekomunikácie, 250,- euro Veľkonočné sviece Paškály do chrámov) PRÍJEM zo zvončekov – 2405,-. Zostatok: 280,- euro. Úprimná vďaka za podporu fungovania farnosti.