PF 2023

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023 Vám želá Helena Mesárošová, starostka obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu Šalgočka.