Farské oznamy od 19. do 25. decembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. decembra 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
19.12.
  Bojničky
13:00
POHREBNÁ SV. OMŠA
Bojničky
17:00
† syn Jozef Kardaš
Ut
20.12.
  Dvorníky
17:00
† Imrich Minárik
St
21.12.
  Zemianske
Sady
17:00
† rodičia Vincent a Albína Slamkoví
Št
22.12.
  Bojničky
17:00
† s.r. Krajčíroví, syn Jozef a vnuk František
Pi
23.12.
  Dvorníky
17:00
† Jozef a Antónia Hudecoví, sestra a † rodina Hudecová, Ištoková a s.r.z.o.s.
So
24.12.
  Šalgočka
22:00
† rodičia Hambalkoví, Stranovskí, bratia Ladislav a Milan, sestra Oľga a starí rodičia
Zemianske
Sady
23:00
† rodičia František a Mária Šidlíkoví
Bojničky
23:00
† Peter a Melánia Lehockí a † rodina Lehocká a Moravcová
Dvorníky
24:00 
Za farníkov
Ne
25.12.
Narodenie Pána  Dvorníky
07:30
† rodičia Hambalkoví a sestra Marta
Bojničky
09:00
Za farníkov
Šalgočka
09:00
Za dobrodincov kostola
Dvorníky
10:30
Poďakovanie za dar života
Zemianske
Sady
10:30
Za živých a †dobrodincov kostola

 

  • BETLEHEMSKÉ SVETLO VO FARNOSTI: podľa miestnych zvykov bude  Betlehemské svetlo až do Štedrého dňa k dispozícii. FARSKÝ CHRÁM Dvorníky bude otvorený na Štedrý deň do 17:00 a bude možné si vziať Betlehemské svetlo a svätenú vodu k štedrovečernému stolu. O 17:00 zvon farského chrámu zvonením podľa zvyku pozve nás všetkých  k štedrovečernému stolu.
  • SV. SPOVEĎ: počas týždňa pred sv. omšami bude možnosť priať Sviatosť zmierenia v jednotlivých chrámoch.
  • DVORNÍKY: v spolupráci so ZO JD v Dvorníkoch vás pozývame v stredu 21.12. o 18:00 k adventnému vencu na námestí oproti škôlke na spoločné stretnutie pri spevoch kolied.
  • VIANOČNÁ FARSKÁ OFERA: 25.12. pri sv. omšiach. Vaše dary budú slúžiť na stabilizáciu energetických potrieb v tomto ekonomicky náročnom  čase. Úprimná, vďaka za každý Váš dar.
  • ŠALGOČKA A ZEMIANSKE SADY – KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY: na slávnosť Narodenia Pána 25.12. pri sv. omšiach nám zavinšujú koledníci Dobrej noviny. Možnosť prispieť na misijné projekty Dobrej noviny.
  • POBOŽNOSŤ PRI JASLIČKÁCH: farský chrám Dvorníky pondelok 26.12. o 15:00 pozývame Vás všetkých na spoločné farské stretnutie pri oslave tajomstva narodenia nášho Spasiteľa. Zvlášť srdečne pozývame naše rodiny s deťmi.
  • ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE: zo srdca ďakujeme za každú námahu a obetu, ktorú ste priniesli pri prípravách našich chrámov vo farnosti na slávenie Vianoc. Sám Pán nech Vám je za Vašu obetavú službu odmenou.

V tieto posledné dni pred slávením Vianoc, nech Vás náš Pán naplní pokojom a radosťou a nech sa Vám všetkým dni oslavy Božieho narodenia stanú zdrojom novej NÁDEJE, ktorú Vám nikto a nič v tomto svete neväzme.

To Vám vyprosujú o. Róbert a o. Juraj.