Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 – výdavky (.pdf)

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 - výdavky (.pdf)