Referendum 21.01.2023 – Oznamovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a  hnutiam, že  oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda do 24. novembra 2022 do 24.00 hod.

Referendum 21.01.2023 – Oznamovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie (.pdf)