Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2022 – úplné znenie a pokyny (.pdf)

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2022 - úplné znenie a pokyny (.pdf)