Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – 2021

Obec Šalgočka zverejňuje Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – rok 2021 – úplné znenie (.pdf)