Farské oznamy od 28. februára do 6. marca 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 28. februára do 6. marca 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
28.02.
  Bojničky
17:00
† rodičia Liškoví a ostatná † rodina
Ut
01.03.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Motešickí a s.r.z.o.s.
St
02.03.
POPOLCOVÁ STREDA Šalgočka 17:00 † otec Štefan a † rodina
Zemianske Sady
18:00
† synovia Peter a Ľubomír Drápaloví
Bojničky 17:00 † rodičia Ištokoví a ostatná † rodina
Dvorníky 18:00 Prosba o dar obnovy sŕdc členov farnosti
03.03.   Bojničky
17:00
Prosba o zdravie, Božiu ochranu a pomoc pre rodinu Liškovú
Pi
04.03.
  Dvorníky
18:00
Prosba o pokoj a porozumenie v rodine
So
05.03.
  Dvorníky
18:00
† Emil a Marián Kamendyoví a švagor František
Ne
06.03.
1. pôstna nedeľa Dvorníky
07:30
† Helena a Jozef Remenároví a s.r. Remenároví
Bojničky
09:00
† Michal a Paula Barákoví, syn Jozef a brat Jaroslav
Šalgočka
09:00
† manžel, súrodenci a r.z.o.s.
Dvorníky
10:30
Za farníkov
Zemianske
Sady
10:30
† rodičia Valentoví, Jakuboví a ostatná † rodina
  • SPOVEDANIE:
    • BOJNIČKY: pondelok a štvrtok 15:30 – 17:00
    • DVORNÍKY: utorok 17:00 – 18:00 a piatok 16:30-18:00
    • ŠALGOČKA: streda 16:00 – 17:00
    • ZEMIANSKE SADY: utorok 15:30 – 17:00