Epidemická situácia v okrese Galanta od 15.11.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante k aktuálnej epidemickej situácii v našom okrese. V uplynulom kalendárnom týždni došlo k vzostupu chorobnosti na COVID-19 v okrese Galanta o 60%, takže od 15.11.2021 okres Galanta prechádza do 2. stupňa ohrozenia – bordovej farby. Opatrenia v bordovej farbe:

  • V interiéri je povinnosť nosiť respirátor, v exteriéri rúško len na vzdialenosť menšiu ako 2 m a na hromadných podujatiach
  • Hromadné podujatia – pre všetkých je povolená účasť max. 6 osôb, pre OTP max. 50 osôb + povinný zoznam účastníkov, pre očkovaných bez obmedzenia + povinný zoznam účastníkov
  • Oslavy, svadby, kary, večierky, diskotéky v zariadeniach spoločného stravovania ( napr. v reštaurácii) –  povolené len pre očkovaných  max. 20 osôb
  • Reštaurácie, bary, kaviarne – pre všetkých  a OTP len okienkový predaj, pre  OTP povolený  len exteriér bez obmedzení, pre očkovaných max. 4 osoby pri jednom stole v interiéri a exteriér bez obmedzení
  • Fitness centrá – pre všetkých a OTP nie sú povolené,, pre očkovaných max. 20 osôb alebo 1 zákazník na 15 m
  • Bohoslužby – pre všetkých 1 osoba na 15 m, pre OTP  max. 50 osôb
  • Ostatné predajne – 1 zákazník na 15 m
  • Ubytovanie  –  povolené len pre režim OTP alebo plne zaočkovaným a pre dlhodobé ubytovanie v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania , maximálna kapacita izieb 2 dospelí alebo členovia jednej rodiny.