Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 07.12.2021

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.12.2021 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30 do 13:00 hod.: Šalgočka č. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 151, 518/8, 522/17, 522/18, 522/19, 522/20, 522/22.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.