Farské oznamy od 8. do 14. novembra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. novembra 2021.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
08.11.
  Bojničky
17:00 (OTP)
Poďakovanie a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Lehockú
Ut
09.11.
Výročie posviacky Lateránskej baziliky Dvorníky
18:00 (OTP)
† Anton Ujlacký, Ján a Anna a r.z.o.s.
St

10.11.

Svätého Leva Veľkého Zemianske Sady
17:00 (OTP)
poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu
Št

11.11.

Svätého Martina z Tours Bojničky
17:00 (OTP)
† Jozef a Mária Dolnákoví a † rodina
Pi
12.11.
Svätého Jozafáta
Dvorníky
18:00 (OTP)
† rodičia z.o.s. a † rodina
So
13.11.
(sv. omše vyhradené pre neočkovaných veriacich) Dvorníky
18:00

Bojničky
17:00

Zemianske Sady
17:00

† Milan a Helena Adámikoví, s.r. Adámikoví a Tomanoví a ujo Jozef

 

Poďakovanie Sv. Trojici za 50 rokov manželstva

 

† otec Alfréd Krajný a † rodina

Ne

14.11.

33. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30 (OTP)
† Peter a Margita Tessenyoví
Šalgočka
07:30 (OTP)
† rodičia Žofia a Emil Košťányoví a manžel Severín
Bojničky
08:45 (OTP)
Prosba o zdravie a Božiu pomoc a ochranu pre rodinu Brošovú
POSÁDKA 09:00 (OTP)

Dvorníky
10:30 (OTP)

za živých a † obyvateľov Posádky

 

za farníkov

Zemianske Sady
10:30 (OTP)
† syn Luboš Donáth, manžel Ladislav a rodičia
  • COVID AUTOMAT 08.11. – 14.11.
    • I. STUPEŇ OHROZENIA OKRES GALANTA ( platný pre Šalgočku a Zemianske Sady )
    • II. STUPEŇ OKRES HLOHOVEC ( platný pre Bojničky a Dvorníky ) RESPIRÁTORY + obmedzený počet. Prosíme o rešpektovanie.
  • SV. prijímanie a odpustky PONDELOK 08.11. Š: 16:00 ZS: 16:30 B: sv. omša 17:00 D: 17:30
  • Vytúžený koniec vojny ohlásila posledná delostrelecká salva 1. svetovej vojny dňa 11.11. o 11-tej hodine a 11-tej minúte a hlahol kostolných zvonov v svetových metropolách, mestách i dedinách.
    Aj vo štvrtok 11.11.2021 o 11. hodine a 11. minúte zaznejú zvony mnohých miest do celého sveta a hlas zvonov našej farnosti sa k nim pripojí.
  • Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako minulý rok, možné získať po celý mesiac november 2021. starí, Chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.