Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 06.10.2021

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2021 (v stredu) o 18:00 hod. s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Prefinancovanie zostatku úveru z OTP Banky cez PRIMA Banku Slovensko
  4. Žiadosť o odpredaj obecných pozemkov pán Spodniak
  5. Vyhlásenie zámeru na odpredaj obecného pozemku p. Mgr. Kramolišová,
  6. Rozpočtové opatrenia
  7. Rôzne
  8. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 06.10.2021 (.pdf)