Upozornenie na podvodné konanie – falošné telefonáty

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante dáva do pozornosti opakované prípady podvodov, v ktorých sa páchateľ vydáva za policajta menom Juhos/Juhas, ktorý seniora upozorní, že jeho peniaze na účte sú ohrozené a je potrebné previesť ich na iný „bezpečný“ účet.

Falošný policajt seniorovi vysvetlí, že mu bude volať kompetentná osoba (napríklad riaditeľ), ktorá mu zadá číslo účtu, na ktorý má senior bezodkladne previesť peniaze.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje, že sa jedná o ďalší spôsob, ktorým chcú podvodníci pripraviť staršie osoby o úspory. Telefonujú zvyčajne z utajeného čísla alebo z čísla s predvoľbou Českej republiky.