Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 15.06.2021

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 15.06.2021 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:15 do 11:45 hod.: Šalgočka č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/OP, 20, 21, 24, 25, 25/ZA, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61/PR, 73, 75, 75/ZA, 76, 77, 78, 78/NEMO, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 94/VE, 95, 96, 97, 98, 99, 99/OP, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 122/1,2,3, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 147/VE, 148, 149, 150, 158, 159, 159/OP, 160, 161, 173, 182, 184/-, 188/8, 522, 522/5, 522/8, 3995/1.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.