Mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v obci Šalgočka

Obec Šalgočka v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom pripravujú mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Očkovať sa bude vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Termín očkovania prebehne po potvrdení koordinátorom očkovania v priestoroch Obecného úradu Šalgočka.

Očkovanie je určené pre osoby nad 60 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Šalgočka, osoby mladšie ako 60 rokov so závažnými chronickými ochoreniami, držiteľov preukazov ZŤP a invalidných dôchodcov so sprievodom. V prípade osôb, ktoré sú trvalo imobilné, očkovanie prebehne v ich domácnosti.

Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť do piatka 14.05.2021 prostredníctvom emailu obecnyurad@salgocka.sk alebo na telefónnych číslach Obecného úradu 031/786 1105, 0904 761 105.

Obecný úrad Šalgočka záujemcov nahlási Trnavskému samosprávnemu kraju, ktorý obci následne pridelí termín očkovania. Termín očkovania bude prihláseným občanom oznámený v dostatočnom predstihu. Preočkovanie druhou dávkou bude taktiež prebiehať v našej obci. V prípade zmien Vás budeme informovať.