Farské oznamy od 26. apríla do 2. mája 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. apríla do 2. mája 2021.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
26.04.
  Bojničky
18:00
† matka Eva Chmelanová a Emília Pružincová
Ut
27.04.
  Dvorníky
18:00
prosba o Božiu pomoc
St

28.04.

  Zemianske Sady
18:00
† matka Mária Crhlíková
Št

29.04.

  Bojničky
18:00
† členovia rodiny Dlhošovej a Činčurovej
Pi
30.04.
  Dvorníky
18:00
† Natália, Beata a Veronika Polákové
So
01.05.
  Dvorníky
18:00
Za Božiu pomoc a dar zdravia
Ne

02.05.

5. veľkonočná nedeľa
Dvorníky
07:30
Za duše v očistci
Bojničky
08:45
† rodičia a súrodenci Mikulincoví
Šalgočka
09:00
† rodičia Stanislav a Ľudmila Čapkovičová
Dvorníky
10:30
Za farníkov ONLINE
Zemianske Sady
10:30
Za ružencové spoločenstvo u pani Košťálovej
  • Prosíme o rešpektovanie maximálneho počtu členov rodiny na sv. omši, ktorej úmysel sa v jednotlivých chrámoch slávi. Zároveň prosíme aj o rešpektovanie ostatných protiepidemiologických opatrení. Chrám sa otvára 15 min. pred začiatkom sv. omše. Je možnosť sv. spovede a to po osobnom dohovore s kňazom pred sv. omšou.
  • Sv. prijímanie v nedeľu: ponúkame možnosť prijatia Sv. prijímania pre všetkých a to nasledovne:
    • DVORNÍKY: 08:15 – 08:30 a 11:15 – 11:30 Lurdská jaskyňa
    • BOJNIČKY: 09:30 – 09:45 Lurdská jaskyňa
    • ŠALGOČKA: 09:45 – 10:00 Lurdská jaskyňa
    • ZEMIANSKE SADY: 11:15 – 11:30 pred Misijným krížom