Farské oznamy od 19. do 25. apríla 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. apríla 2021.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
19.04.
  Bojničky
18:00
† starí rodičia Vybiraloví, brat, sestry a s.r. ( max. 7 osôb z rodiny )
Ut
20.04.
  Dvorníky
18:00
† Anna Kollárová ( max. 12 osôb z rod.)
St

21.04.

  Zemianske Sady
18:00
† Ľudovít Čulaga ( max. 17 osôb z rod.)
Št

22.04.

  Bojničky
18:00
† Alžbeta Dlhá ( max. 7 osôb z rodiny )
Pi
23.04.
Svätého Vojtecha
Dvorníky
18:00
† rodičia Plesníkoví a Galovičoví ( max. 12 osôb z rodiny )
So
24.04.
Svätého Juraja Dvorníky
18:00
† svatka ( max. 12 osôb z rodiny )
Ne

25.04.

4. veľkonočná nedeľa
Dvorníky
07:30
za farníkov ( max. 12 osôb z rodiny )
Bojničky
08:45
† Jozef a Terézia Čičoví, brat Jozef, sestra Felícia a ostatná rodina ( max. 7 osôb z rodiny )
Šalgočka
09:00
† kmotra Emília Sedláčková ( max. 6 osôb z rodiny )
Dvorníky
10:30 ONLINE
† Július Szocs ( max. 12 osôb z rodiny )
Zemianske Sady
10:30
† manžel Štefan Herceg a rodičia ( max. 17 osôb z rodiny )
  • Prosíme o rešpektovanie maximálneho počtu členov rodiny na sv. omši, ktorej úmysel sa v jednotlivých chrámoch slávi. Zároveň prosíme aj o rešpektovanie ostatných protiepidemiologických opatrení. Chrám sa otvára 15 min. pred začiatkom sv. omše. Je možnosť sv. spovede a to po osobnom dohovore s kňazom pred sv. omšou.
  • Sv. prijímanie v nedeľu: ponúkame možnosť prijatia Sv. prijímania pre všetkých a to nasledovne:
    • DVORNÍKY: 08:15 – 08:30 a 11:15 – 11:30 Lurdská jaskyňa
    • BOJNIČKY: 09:30 – 09:45 Lurdská jaskyňa
    • ŠALGOČKA: 09:45 – 10:00 Lurdská jaskyňa
    • ZEMIANSKE SADY: 11:15 – 11:30 pred Misijným krížom