Spoločné skríningové testovanie obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 20.03.2021

Okres Galanta bude od 22.03.2021 preradený z čiernej do bordovej zóny, ktorá predstavuje III. stupeň varovania v rámci COVID Automatu. Na cestu do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní. Obec Šalgočka preto organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Testovanie sa uskutoční v Kultúrnom dome Šalgočka v sobotu 20.03.2021 v čase od 9:00 do 16:00.                                  

  • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
  • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
  • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady podľa harmonogramu.
  • Počas testovania je ako prekrytie horných dýchacích ciest povinný respirátor FFP2, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

  • 9:00 – 11:45 – Pusté Sady a Šalgočka
  • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
  • 13:00 – 15:45 – Zemianske Sady

Prihlasovanie na konkrétny čas testovania – obec Šalgočka:

Občania obce Šalgočka sa môžu prihlásiť telefonicky na testovanie vyhradené pre obec Šalgočka. Objednanie na presný čas je možné do piatka 12:00 na tel. č. 031 786 1105 , 0904 761 105 do 15:00 hod.