Seniori – pozor na falošných sčítacích asistentov – SODB 2021

Obec Šalgočka zverejňuje leták Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorý upozorňuje občanov (najmä seniorov), aby boli pri sčítaní obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov.

V prípade, že sa nemôžete alebo neviete sčítať elektronicky prostredníctvom formulára na stránke www.scitanie.sk do 31. marca 2021, máte možnosť využiť asistované sčítanie, ktoré bude prebiehať od 1. apríla 2021 najneskôr do 31. októbra 2021.

Za obec Šalgočka bude asistované sčítanie vykonávať výhradne pracovníčka Obecného úradu Silvia Bartošová. O asistované sčítanie je možné požiadať na telefónnom čísle 0904 761 105 (mobilné číslo Obecného úradu).

Pre účely ochrany pred podvodníkmi, ktorý by mohli zneužiť situáciu počas sčitania si pamätajte:

  • mobilný asistent občanom musí povinne predložiť preukaz vydaný obcou
  • mobilný asistent navštívi vašu domácnosť len vtedy ak o takúto službu sami vopred telefonicky požiadate
  • buďte zvlášť opatrní pri cudzích osobách, ktoré by sa mohli podvodom vydávať za mobilných asistentov a predstierať pomoc pri sčítaní priamo vo vašich príbytkoch
  • v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie osoby, ktorá vás navštívili bez vašej predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám ponúkajú pomoc pri tomto úkone.

SODB2021 – Seniori – pozor na falošných sčítacích asistentov – leták (.pdf)