Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 03.03.2021

Obec Šalgočka zverejňuje Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

  • k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
  • k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
  • k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška nadobúda platnosť 8. marca 2021. Najdôležitejšie opatrenia:

  • zavádza sa nočný zákaz vychádzania v čase od 20:00 hod. do 01:00 hod. (platí od 3. marca 2021),
  • pozitívnym na COVID-19 sa zakazuje vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní. Povolená je odôvodnená návšteva lekára a lekárne,
  • zakazujú sa vychádzky do prírody mimo okres,
  • povinnosť nosiť respirátor FFP2 od 8. marca 2021 v obchode a v hromadnej doprave a od 15. marca 2021 aj vo všetkých interiéroch (okrem domácnosti),
  • pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
  • vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta,
  • výrazne sa zvýši policajná kontrola dodržiavania opatrení ako aj kontrola na hraniciach.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 3. marca 2021 – úplné znenie (.pdf)