Uzavretie Obecného úradu – 08.02.2021

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že v pondelok 8. februára 2021 bude z dôvodu dezinfekcie priestorov po 3. kole skríningového testovania zatvorený.